top of page

REFERANSE

Skjetleinskogen

Boligprosjekt på Heimdal. Totalt 540 leiligheter fordelt på rekkehus, lavblokker og høyblokker. Første byggetrinn ca 190 leiligheter.

Nøkkelinfo

Tjenesteområde

Prosjektleder

Lignende prosjekt

bottom of page