top of page

REFERANSE

Litjgården

Total innvendig rehabilitering av masstu, ombygd til bruk for overnatting. Ønske fra byggherre om mest mulig bruk av eksisterende materialer. Plate på grunn er støpt i 1.etg. Forsterking/utskifting av bjelkelag for å minske svikt og vibrasjoner i etasjeskille.

Delvis påforing/oppretting av yttervegger, med tilpasset avslutning mot eksisterende tømmervegger.


Mange detaljer og listverk er laget av gamle golvbord eller kløyvd tømmer for å ta vare på, og synligjøre gamle materialer.

Nøkkelinfo

Tjenesteområde

Prosjektleder

knut_edited_edited.jpg

Bjørn Gunnar Sletvold

Prosjektleder Service

90970207

Lignende prosjekt

bottom of page