top of page

Policy vi jobber etter:

HMS

B&B Entreprenør arbeider forebyggende og langsiktig med helse-, miljø og sikkerhet. Her hos oss skal alle skal være trygge og ha det bra på jobben. Alle ansatte i B&B Entreprenør har et personlig ansvar for å ta vare på hverandre.

 • Lederskapet i B&B Entreprenør skal være ansvarlig og helsefremmende.

 • HMS-arbeidet skal drives systematisk og med tydelig struktur.

 • Vi har høye mål for HMS-arbeidet i bedriften, og vi slutter aldri å utvikle og forbedre oss på dette.

 • Kompetanseutvikling sikrer at medarbeidere kan lede og bidra i HMS-arbeidet internt og ved oppfølging av leverandører.

 • Dialogen med kunder og leverandører, myndigheter og andre interessenter bygger på samarbeid for å skape et sunt og sikkert arbeidsmiljø i hele verdikjeden.

20200519-BB-Foto-Kajsa-Selnes-nett-27.jp

Bærekraft

B&B Entreprenør ønsker å bidra til en mer bærekraftig verden. Dette er ikke en ambisjon vi bare pynter oss med, vi mener det.  Vi stiller krav til både oss selv og forretningspartnere, for å skape mest mulig miljøtilpassede løsninger og tjenester.

 • Lederskapet i B&B Entreprenør skal være ansvarlig og miljøbevisst.

 • Miljøarbeidet drives systematisk med tydelig struktur.

 • Vi arbeider forebyggende og langsiktig for å redusere CO2-utslipp, forhindre utslipp og forurensning til ytre miljø, øke materialeffektiviteten og fase ut miljø- og helsefarlige stoffer. 

 • Kompetanseutvikling sørger for at medarbeiderne våre kan lede og bidra i miljøarbeidet internt, samt følge opp våre krav til underleverandører.

 • Vi mener det er viktig å se på hele byggets levetid og bruk, ikke bare på produksjonsfasen.

20200526-BB-Foto-Kajsa-Selnes-nett-42.jp

Kvalitet

B&B Entreprenør AS har helt siden oppstarten i 1958 vært kjent for å levere kvalitet og trygghet. Vi bygger rett første gang. I 2020 ble bedriften ISO-sertifisert, som en ekstra kvalitetsgaranti til kundene våre.

 • Lederskapet i B&B Entreprenør skal være ansvarlig og kvalitetsbevisst

 • Kvalitetsarbeidet drives systematisk med tydelig struktur.

 • Vi skal levere riktig kvalitet til best mulig pris.

 • VI legger vekt på å forebygge feil i stedet for å reparere. Gjør vi feil, ønsker vi å lære av våre feil slik at vi ikke gjentar dem.

 • Som et minimum følger vi alltid lover, forskrifter, normer og kontrakter.

 • Vi jobber kontinuerlig med kompetanseheving slik at vi i framtiden kan levere enda bedre.

 • Vi tar et helhetsansvar for våre leveranser. Vi stiller høye krav til oss selv, våre leverandører, underentreprenører, kunder og andre samarbeidspartnere.

bottom of page