Skjerva KraftverkFAKTA:

Oppdragsgiver: Brødrene Dahl Vannkraft. 

Type prosjekt: Anlegg. 

Beskrivelse: Betongarbeider for ny kraftstasjon og ny inntaksdam. 

Prosjektleder: Line Bøhle. 

Byggetid: Oppstart februar 2020.