Seremonirom Vestre RostenFAKTA:

Oppdragsgiver: SWAN Eiendom AS/Svanholm Gravferd. 

Type prosjekt: Totalentreprise. 

Beskrivelse: Nytt bygg med seremonirom, kontorer og fellesfunksjoner. 

Prosjektleder: Stian Fløttum. 

Byggetid: Oppstart 01.04.20