Hårstad Minde B3
FAKTA:

Oppdragsgiver: Hårstad Minde B3

Type prosjekt: Bolig/Totalentreprise

Beskrivelse: Oppføring av 59 leiligheter på Tiller i Trondheim

Prosjektleder: Karen Gilberg

Byggetid: Oppstart Q2-2021