Hårstad MindeFAKTA:

Oppdragsgiver: Hårstad Minde B4 AS.

Type prosjekt: Leilighetsbygg/Totalentreprise.

Beskrivelse: Oppføring av 52 leiligheter på Tiller i Trondheim.

Prosjektleder: Karen Gilberg.

Byggetid: Oppstart mai 2020.