Driftssentral Berkåk



FAKTA: 

Oppdragsgiver: Trønderenergi. 

Type prosjekt: Ombygging/rehabilitering. 

Beskrivelse: 2Rehabilitering og ombygging av Trønderenergi sin driftssentral. 

Prosjektleder: Espen Skårvold. 

Byggetid: Ferdigstilles oktober2020.