Dobbeltspor LerFAKTA:

Oppdragsgiver: Baneservice. 

Type prosjekt: Anlegg/Totalentreprise.  

Beskrivelse: 2 kulverter under Dovrebanen, 2 jernbanebruer, ny plattform, drift bolig/kontorrigg. 

Prosjektleder: Tor Jørgen Fossum. 

Byggetid: Oppstart februar 2019.