AhlsellbyggetFAKTA:

Byggherre: Borg Forvaltning AS.

Kontraktsverdi: 40,7 MNOK.

Byggeår: 2020.

Entreprise: Totalentreprise.

Prosjektleder B&B: Karen Gilberg.

Byggetid fra kontraktsinngåelse, 11 mnd.