Kuben Innovasjonssenter


FAKTA:

Oppdragsgiver: Orkland Næringspark AS

Type prosjekt: Næring - ROT

Beskrivelse: Rehabilitering av næringsbygg på Orkanger

Prosjektleder: Birger Løfald

Byggetid: Oppstart Q3-2021